Snabb leveranstid Säker betalning
info@maskindelar.com 0950-100 40
SÖK
0
VARUKORG

Din varukorg är tom...

HYRBILAR LYCKSELE

Boka Bil i Formuläret.

Ring: 0950-10040 Vardagar 06.00-17.00

Ring: 0950-13232 Kväll-Helg-Helgdagar

Mail:  hyrbilar@maskindelar.com

Upphämtning av Hyrbil: Bergstigen 8 Lycksele

PRISER HYRBILAR MASKINDELAR.COM


 

Senaste bilen i garaget är en fin Crafter med Bakgavellift.

Upphämtning av Hyrbil: Bergstigen 8 Lycksele

TILLVAL TILL BILEN

Bilbarnstol-Bälteskudde

Bilbarnstol: För barn 9 månader till 4 år. 8-18 kg eller 20-40 lb.

Pris: 120kr per Hyrtillfälle.

Bälteskudde: För barn från 4 år och uppåt som väger mellan 18-45 kg eller 40-100 lb.

Pris: 80kr per Hyrtillfälle.

BILFÖRSÄKRING

Hur fungera bilförsäkringen?

Hyrbilen är försäkrad under hela tiden den hyrs. Det ingår i priset. 

Självrisk:

Självrisken är: 3000 kr med självriskreducering.

Självrisken är: 12000 kr utan självriskreducering.

Självrisktillägget: Pris 80 kr per dag och går att teckna till vid hyrtillfället.

VILLKOR

Vilka uthyrningsvillkor finns?

Uthyrningsvillkor:

1. Både förare och hyrestagare måste ha fyllt 23 år och ha haft giltigt körkort i minst 1 år. Undantag från denna bestämmelse kan enbart göras efter särskilt skriftligt avtal med uthyraren. För körning utanför Sverige måste skriftlig tillåtelse föreligga från uthyraren. Extra chaufförer måste godkännas av uthyraren och specificeras i hyresavtalet. Hyrbilen/hyrobjektet får inte överlastas eller användas till övningskörning, terrängkörning, träning, tävling, frakt av djur eller gods eller annan användning som kan efterlämnalukt, fläckar eller andra skador. Det är inte tillåtet att röka i bilen, om inte annat avtalats skriftligen.

2. Hyrpriserna är baserade på tid och kilometer.

3. Hyrestagaren är ersättningsskyldig för alla skador som uppstår under uthyrningstiden, även om skadan förorsakas av någon annan än hyrestagaren. Ansvaret är emellertid begränsat till de fastställda självrisker som gäller for varje särskilt skademoment under förutsättning att hyrestagaren/användaren av fordonet inte har uppvisat grov oaktsamhet. I de fall där grov oaktsamhet kan påvisas och uthyrarens försäkringsbolag pga detta ej täcker de skador som uppstått eller kräver regress är det uthyraren som har motsvarande regresskrav gentemot hyrestagaren. Hyrestagarens betalningsansvar för självrisk elimineras i den utsträckning som ansvaret täcks av andra än uthyrarens försäkringsbolag, t ex av skadevållarens försäkringsbolag. Hyrestagarens ansvar för självrisk reduceras om hyrestagaren vid uthyrningens början tecknar självriskreducering. Vid stöld eller skada förorsakad av stöld gäller egna satser för självrisk och självriskeliminering, vilket framgår av tabellen nedan. Skador som har uppstått pga vårdslöshet, grov oaktsamhet, förlust av nycklar, tankning med fel typ av bränsle och kostnader i samband med bensin/drivmedelstopp täcks ej av självrisken. Vid alla skador skall hyrestagaren leverera en skadeanmälan enligt standard till uthyraren.

4. Uthyraren är ansvarig för bilens underhåll. Hyrestagaren är skyldig att ansvara för kontroll och påfyllning av olja och kylarvätska minst var 1000:e kilometer samt kontroll av lufttrycket i samtliga däck. Utgifter för olja och kylarvätska betalas av uthyraren mot uppvisande av kvitto. Bränsle och spolarvätska ingår ej i hyrpriset.

5. Hyrbilen levereras med full bränsletank och ska återlämnas i detta tillstånd annars debiteras en serviceavgift på SEK 150kr utöver bränsle. Tankning med fel typ av bränsle medför ersättningsskyldighet.

6. Under uthyrningstiden och till dess att bilen är återlämnad till uthyraren bär hyrestagaren allt ansvar för bilen och användningen av denna som om han/hon vore ägare till bilen. Detta gäller även parkerings och trafikförseelser, vägavgifter mm. Hyrbilen ska lämnas tillbaka av hyrestagaren i samma skick som hyrestagaren övertog den i. Eventuella skador (bucklor, repor etc) som bilen hade då hyrestagaren övertog bilen ska återfinnas på ett särskilt formulär, som uppvisas och godkännes av hyrestagaren.

7. Om parkeringsböter, fortkörningsböter, vägavgifter, trängselavgifter, bortforslingsavgifter och andra extra kostnader inte betalas omedelbart kommer hyrestagaren att bli påförd en expeditionsavgift på SEK 150kr som tillägg till de upplupna kraven.

8. Vid motorstopp, viltolycka eller skada ska uthyraren kontaktas omedelbart för att avgöra varifrån ev hjälp ska rekvireras. Hjälp kan påkallas dygnet runt via telefonnummer 0950 -132 32. Hyrestagaren kan inte utan uthyrarens samtycke rekvirera eller beställa reparation. Vanlig starthjälp som t ex vid dött batteri betraktas inte som reparation. Stöld, brand, personskador och skador på djur ska omedelbart anmälas till uthyraren och polis.

9. Om hyrbilen inte kan fortsätta pga driftsstopp, ersätts enbart vidare transport till bestämmelseorten med offentligt kommunikationsmedel såsom buss och tåg. Uthyraren fråntar sig allt ansvar gentemot hyrestagaren utöver vad som nämnts ovan. Detta ansvarstagande gäller både med hänsyn till tidsförlust, ekonomisk förlust eller annat som kan tillskrivas ett eventuellt driftsstopp, eller som kan ha uppstått till följd av eller ha samband med uthyrningen. Om driftsstoppet beror på skada som hyrestagaren själv är skyldig till, bortfaller ersättning för vidare transport. Vid längre resor än 300 km räknat från uthyrarens kontor ska uthyraren på förhand vara informerad om bestämmelseorten. I vissa bilar finns GPS-sändare.

10. Hyrestagaren är införstådd med att bilen kan vara av äldre årgång och pga detta har större risk att få driftsstopp jämfört med en ny bil.

11. Hyrestagaren är förpliktigad att följa villkoren och bestämmelserna i hyresavtalet. Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna måste hyrestagaren returnera fordonet på eller före angivet datum och tid till den plats det hyrdes från under uthyrarens normala öppettider. Information för statistik och intern kontroll kan ges till Maskindelar Sverige AB huvudkontor.

12. Behandling av personuppgifter. Hyrestagarens (och ev. förares) personuppgifter behandlas i enlighet med uthyrarens personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på uthyrarens hemsida eller som tillgängliggörs på annat sätt. [Hyrestagaren åtar sig att tillse att förare informeras om personuppgiftsbehandlingen.] Hyrestagare som bryter mot uthyrningsvillkoren rapporteras till branschorganisationen Biluthyrarna Sveriges informationslista. Anslutna medlemsföretag har tillgång till informationslistan och rekommenderas att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer. Informationslistan förs med tillstånd från Datainspektionen i enlighet med kreditupplysningslagen. Fullständig information om behandling av personuppgifter i informationslistan finns på www.biluthyrarna.se

Namn *

     

E-postadress *

     

Telefonnummer *

     

Vilken typ av bil *

     

Vilket datum/tid vill du börja hyra? *

     

Till vilket datum? *

     

Tillval     

Meddelande

     

Godkänn villkor *

     
+ =  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår