Snabb leveranstid Säker betalning
info@maskindelar.com 0950-100 40
Sök
VARUKORG

Din varukorg är tom...

HYRBILAR DYGNET RUNT / 365 DAGAR / ÅRET RUNT.

BOKA HYRBIL MED FÖRFRÅGAN TILL  info@maskindelar.com

RING 0950-10040 VARDAGAR MELLAN KL06.00-17.00.

KVÄLLAR/HELGER/HELGDAGAR 0950-13232.

HYRBIL TILL RÄTT PRIS "KLICKA HÄR"

Hyr Volvo V70 Manuell Växellåda med Dragkrok Från 320kr / Dygn. Bil klass: Ekonomi / Basic. Årsmodell 2005.

Pris Exkl.moms från 320kr per dygn. Inklusive 5 mil. Sedan 31kr/mil + moms.

Pris Inkl.moms från 400kr per dygn. Inklusive 5 mil. Sedan 38,75kr/mil.

Information / Utrustning. Bil klass: Basic / Ekonomi.

Drivmedel: Bensin eller Etanol

Dragkrok: Ja

Hästkrafter: 140 Hk

Färg: Ljusgrön

Passagerare: 4 st + Förare

Växellåda: Manuell

Bredd: 1810 mm

Höjd: 1470 mm

Längd: 4850 mm

Last: Max 530 kg

Släpvagn: Släpvagnsvikt max 1800 kg.

Släpvagn: Släpvagnsvikt obromsad max 750 kg.

Släpvagn: Släp totalvikt (B) max 1400 kg.

Släpvagn: Släp totalvikt (B+) 1800 kg

Hyr Ford Transist Manuell Växellåda med Dragkrok Från 440kr / Dygn. Bil klass: Standard. Årsmodell 2023.

Pris Exkl.moms från 440kr per dygn. Inklusive 5 mil. Sedan 31kr/mil + moms.

Pris Inkl.moms från 550kr per dygn. Inklusive 5 mil. Sedan 38,75kr/mil.

Information / Utrustning. Bil klass: Standard. 

Drivmedel: Bensin

Dragkrok: Ja

Hästkrafter: 101 Hk

Färg: Svart

Passagerare: 2 st + Förare

Växellåda: Manuell

Bredd: 1845 mm

Höjd: 1861 mm

Längd: 4825 mm

Last: Max 596 kg

Släpvagn: Släpvagnsvikt max 1800 kg.

Släpvagn: Släpvagnsvikt obromsad max 750 kg.

Släpvagn: Släp totalvikt (B) max 1300 kg.

Släpvagn: Släp totalvikt (B+) 2050 kg

Skåpdelens mått: Det finns plats för två europallar (L1) eller fyra standardskivor upp till 1,2 x 2,4 m (L2) i lastutrymmet. Den öppningsbar skiljeväggen gör att längden på lasten kan vara 3 m L1 / 3.4 m L2. Skiljeväggen har en uppfällbar lucka längst ner som du kan skjuta in långa föremål genom, in i ett förvaringsutrymme under de främre passagerarsätena.

Tillval till Bilen.

Bilbarnstol: För barn 9 månader till 4 år. 8-18 kg eller 20-40 lb.

Pris: 120 kr per hyrtillfälle.

Bälteskudde: För barn från 4 år och uppåt som väger mellan 18-45 kg eller 40-100 lb.

Pris: 80 kr per hyrtillfälle.

BILFÖRSÄKRING

Hur fungera bilförsäkringen?

Hyrbilen är försäkrad under hela tiden den hyrs. Det ingår i priset. 

Självrisk:

Självrisken är: 5000kr med självriskreducering.

Självrisken är: 12000kr utan självriskreducering.

Självrisktillägget: Pris 150kr per dag och går att teckna till vid hyrtillfället.

VILLKOR

Vilka uthyrningsvillkor finns?

Uthyrningsvillkor

1. Både förare och hyrestagare måste ha fyllt 23 år och ha haft giltigt körkort i minst 1 år. Undantag från denna bestämmelse kan enbart göras efter särskilt skriftligt avtal med uthyraren. För körning utanför Sverige måste skriftlig tillåtelse föreligga från uthyraren. Extra chaufförer måste godkännas av uthyraren och specificeras i hyresavtalet. Hyrbilen/hyrobjektet får inte överlastas eller användas till övningskörning, terrängkörning, träning, tävling, frakt av djur eller gods eller annan användning som kan efterlämnalukt, fläckar eller andra skador. Det är inte tillåtet att röka i bilen, om inte annat avtalats skriftligen.

2. Hyrpriserna är baserade på tid och kilometer.

3. Hyrestagaren är ersättningsskyldig för alla skador som uppstår under uthyrningstiden, även om skadan förorsakas av någon annan än hyrestagaren. Ansvaret är emellertid begränsat till de fastställda självrisker som gäller for varje särskilt skademoment under förutsättning att hyrestagaren/användaren av fordonet inte har uppvisat grov oaktsamhet. I de fall där grov oaktsamhet kan påvisas och uthyrarens försäkringsbolag pga detta ej täcker de skador som uppstått eller kräver regress är det uthyraren som har motsvarande regresskrav gentemot hyrestagaren. Hyrestagarens betalningsansvar för självrisk elimineras i den utsträckning som ansvaret täcks av andra än uthyrarens försäkringsbolag, t ex av skadevållarens försäkringsbolag. Hyrestagarens ansvar för självrisk reduceras om hyrestagaren vid uthyrningens början tecknar självriskreducering. Vid stöld eller skada förorsakad av stöld gäller egna satser för självrisk och självriskeliminering, vilket framgår av tabellen nedan. Skador som har uppstått pga vårdslöshet, grov oaktsamhet, förlust av nycklar, tankning med fel typ av bränsle och kostnader i samband med bensin/drivmedelstopp täcks ej av självrisken. Vid alla skador skall hyrestagaren leverera en skadeanmälan enligt standard till uthyraren.

4. Uthyraren är ansvarig för bilens underhåll. Hyrestagaren är skyldig att ansvara för kontroll och påfyllning av olja och kylarvätska minst var 1000:e kilometer samt kontroll av lufttrycket i samtliga däck. Utgifter för olja och kylarvätska betalas av uthyraren mot uppvisande av kvitto. Bränsle och spolarvätska ingår ej i hyrpriset.

5. Hyrbilen levereras med full bränsletank och ska återlämnas i detta tillstånd annars debiteras en serviceavgift på SEK 150,- utöver bränsle. Tankning med fel typ av bränsle medför ersättningsskyldighet.

6. Under uthyrningstiden och till dess att bilen är återlämnad till uthyraren bär hyrestagaren allt ansvar för bilen och användningen av denna som om han/hon vore ägare till bilen. Detta gäller även parkerings och trafikförseelser, vägavgifter mm. Hyrbilen ska lämnas tillbaka av hyrestagaren i samma skick som hyrestagaren övertog den i. Eventuella skador (bucklor, repor etc) som bilen hade då hyrestagaren övertog bilen ska återfinnas på ett särskilt formulär, som uppvisas och godkännes av hyrestagaren.

7. Om parkeringsböter, fortkörningsböter, vägavgifter, trängselavgifter, bortforslingsavgifter och andra extra kostnader inte betalas omedelbart kommer hyrestagaren att bli påförd en expeditionsavgift på SEK 150kr som tillägg till de upplupna kraven.

8. Vid motorstopp, viltolycka eller skada ska uthyraren kontaktas omedelbart för att avgöra varifrån ev hjälp ska rekvireras. Hjälp kan påkallas dygnet runt via telefonnummer 0950 -132 32. Hyrestagaren kan inte utan uthyrarens samtycke rekvirera eller beställa reparation. Vanlig starthjälp som t ex vid dött batteri betraktas inte som reparation. Stöld, brand, personskador och skador på djur ska omedelbart anmälas till uthyraren och polis.

9. Om hyrbilen inte kan fortsätta pga driftsstopp, ersätts enbart vidare transport till bestämmelseorten med offentligt kommunikationsmedel såsom buss och tåg. Uthyraren fråntar sig allt ansvar gentemot hyrestagaren utöver vad som nämnts ovan. Detta ansvarstagande gäller både med hänsyn till tidsförlust, ekonomisk förlust eller annat som kan tillskrivas ett eventuellt driftsstopp, eller som kan ha uppstått till följd av eller ha samband med uthyrningen. Om driftsstoppet beror på skada som hyrestagaren själv är skyldig till, bortfaller ersättning för vidare transport. Vid längre resor än 300 km räknat från uthyrarens kontor ska uthyraren på förhand vara informerad om bestämmelseorten. I vissa bilar finns GPS-sändare.

10. Hyrestagaren är införstådd med att bilen kan vara av äldre årgång och pga detta har större risk att få driftsstopp jämfört med en ny bil.

11. Hyrestagaren är förpliktigad att följa villkoren och bestämmelserna i hyresavtalet. Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna måste hyrestagaren returnera fordonet på eller före angivet datum och tid till den plats det hyrdes från under uthyrarens normala öppettider. Information för statistik och intern kontroll kan ges till Maskindelar Sverige AB huvudkontor.

12. Behandling av personuppgifter. Hyrestagarens (och ev. förares) personuppgifter behandlas i enlighet med uthyrarens personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på uthyrarens hemsida eller som tillgängliggörs på annat sätt. [Hyrestagaren åtar sig att tillse att förare informeras om personuppgiftsbehandlingen.] Hyrestagare som bryter mot uthyrningsvillkoren rapporteras till branschorganisationen Biluthyrarna Sveriges informationslista. Anslutna medlemsföretag har tillgång till informationslistan och rekommenderas att inte hyra ut fordon till i listan angivna personer. Informationslistan förs med tillstånd från Datainspektionen i enlighet med kreditupplysningslagen. Fullständig information om behandling av personuppgifter i informationslistan finns på www.biluthyrarna.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår